Menu producentów
Reklamacje i zwroty
 Reklamacje i zwroty oraz rezygnacja z zamówienia:
  1. Jeżeli przesyłka nie została zrealizowana (wysłana), istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia po skontaktowaniu się ze sklepem.
  2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271) Kupujący może od umowy kupna-sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia o rezygnacji z umowy zostanie przesłany Kupującemu na jego prośbę - sklep@czf.pl). W takim przypadku Sklep czf.pl zwraca cenę produktu w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru od Kupującego, pod warunkiem, że towar  jest oryginalnie zapakowany i nienaruszony ( nie może nosić żadnych śladów użycia). Koszty dostaw oraz przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.
  3. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania  zareklamowanego produktu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu. Sklep czf.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki przez firmę kurierską. (wzór reklamacji zostanie przesłany Kupującemu na jego prośbę - sklep@czf.pl)
  4. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
  5. Firam Centrum Zaopatrzenia Fryzjeró zajmuje się również naprawami pogwarancyjnymi sprzętu fryzjerskiego oraz narzędzi fryzjerskich - kontakt do serwisu: 603 665 288
  6. Sklep czf.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  7. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®