Utleniacze / Oxydanty

Promocja
Alfaparf - Utleniacz 12% - 1000 ml

Alfaparf - Utleniacz 12% - 1000 ml

Niedostępny

Promocja
Alfaparf - Utleniacz 3% - 1000 ml

Alfaparf - Utleniacz 3% - 1000 ml

Niedostępny

Promocja
Alfaparf - Utleniacz 6% - 1000 ml

Alfaparf - Utleniacz 6% - 1000 ml

35,00 PLN

38,50 PLN

Promocja
Alfaparf - Utleniacz 9% - 1000 ml

Alfaparf - Utleniacz 9% - 1000 ml

Niedostępny

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 18V  5,4% 1000 ml

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 18V 5,4% 1000 ml

36,00 PLN

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 18V  5,4% 60 ml

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 18V 5,4% 60 ml

14,00 PLN

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 28V  8,4% 1000 ml

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 28V 8,4% 1000 ml

36,00 PLN

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 28V 8,4% 60 ml

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 28V 8,4% 60 ml

14,00 PLN

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 6V  1,8% 1000 ml

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 6V 1,8% 1000 ml

36,00 PLN

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 6V  1,8% 120 ml

Lakme Chroma Developer utleniacz do farby 6V 1,8% 120 ml

14,00 PLN

Lakme Gloss Developing Emulsion utleniacz 2,7% 1000 ml

Lakme Gloss Developing Emulsion utleniacz 2,7% 1000 ml

33,00 PLN

Lakme Gloss Long Lasting utleniacz 1,9% 1000 ml

Lakme Gloss Long Lasting utleniacz 1,9% 1000 ml

33,00 PLN