Menu producentów
Regulamin


Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.
 

 
1. Internetowa Hurtownia Fryzjerska czf.pl przyjmuje zamówienia 24h dobę na stronie www.czf.pl. Zamówienia drogą mailową sklep@czf.pl oraz telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00 pod numerem: (22) 822 72 22.
Właścicielem hurtowni Internetowej czf.pl jest firma Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów Sp. z o.o., Sp.K., 02-020 Warszawa, NIP: 701-037-39-82.
 
2. Formy płatności:
Przelew (wpłata na konto), za pobraniem (płatność przy odbiorze) oraz gotówka przy odbiorze osobistym.
Dane do przelewu:
Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów sp. z o. o. sp. kom.
 ul. Daleka 4
 
02-020, Warszawa
NIP: 701-037-39-82
Bank ING o/Warszawa
97 1050 1012 1000 0090 3017 9908
Pobrania realizujemy wyłącznie na terenie Polski!
 
3. Czas realizacji zamówienia 1 dzień roboczy w przypadku adresów firmowych lub 1-3 dni robocze w przypadku adresów prywatnych (zazwyczaj 1 dzień) liczone od dnia nadania. Dni robocze: od poniedziałku do piątku dla produktów dostępnych na magazynie, dla pozostałych produktów czas realizacji podany jest na stronie produktu. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

4. Warunkiem realizacji zamówienia przez czf.pl jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.

5. Hurtownia czf.pl sprzedaje profesjonalne artykuły fryzjerskie i nie ponosi odpowiedzialności za nieumiejętne ich użycie. Obsługa hurtowni może wymagać przesłania skanów dokumentów firmy (Wpis do ewidencji/KRS z wpisanym w PKD Fryzjerstwo) poprzez e-mail lub fax. Realizujemy także zamówienia indywidualne dla fryzjerów lub uczniów w zawodzie fryzjer, obsługa hurtowni może wymagać przesłania skanu legitymacji czeladniczej lub uczniowskiej w zawodzie fryzjer poprzez e-mail lub fax. Zamówienia dla osób, które nie należą do wyżej wymienionych grup mogę nie zostać zrealizowane.

6. Faktury VAT wystawiamy na życzenie klienta.

7. Złożone zamówienie można zmienić lub anulować w przypadku jeżeli przesyłka nie została jeszcze wysłana.

8. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
C
eny w oddziałach mogą się różnić od tych prezentowanych w sklepie Internetowym.

9. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. W przypadku uszkodzenia lub braku towaru należy spisać protokół szkody w obecności kuriera.

10. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu i karta gwarancyjna w przypadku artykulów objetych gwarancją producenta. Chęć reklamacji należy złożyć mailowo pod adres sklep@czf.pl. Po kontakcie odeślemy do wypełnienia formularz i dalsze informacje. Zobacz szczegóły dotyczące zwrotów i reklamacji.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty przesyłki pokrywa klient.

12. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszej hurtowni konsumenci mogą zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim paragon/fakturę oraz formularz zwrotu. Zobacz szczegóły dotyczące zwrotów i reklamacji.

Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

Dane osobowe

  • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.
  • Administratorem Danych jest Sprzedający.
  • Powierzone przez Użytkowników Dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz zamieszczenia w bazie danych Klientów Sklepu. W przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Klienta, dane będą dodatkowo przetwarzane w celu założenia i utrzymania Konta Klienta. Dane Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.
  • Podanie Danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
  • Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich Danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownicy, którzy zarejestrowali Konto Klienta mają bezpośredni dostęp do swoich Danych oraz możliwość ich poprawiania za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta.
  • Powierzone Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  • Zasady ochrony Danych określa Polityka prywatności.


 
Polityka prywatności:

Hurtownia fryzjerska czf.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów oraz informowania klientów o oferowanych przez nas nowych produktach. Twoje dane będą przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.
 
Klienci, którzy skorzystali z możliwości założenia konta, mogą samodzielnie uaktualniać swoje dane. Prosimy pamiętać o uaktualnianiu swojego konta email w naszej bazie, pozwoli to nam na bieżąco informować o nowych produktach oraz promocjach. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto.

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.
Internetowa Hurtownia Fryzjerska czf.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie czf.pl, prowadzony przez Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów Sp. z o.o., Sp.K., 02-020 Warszawa, NIP: 701-037-39-82, KRS: 0000455553

1. Czf.pl sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie czf.pl i realizowane wyłącznie na terenie Polski.
2. Klienci mają możliwość korzystania z czf.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w czf.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na czf.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z czf.pl sp. z o.o. ,sp.k dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których czf.pl sp. z o.o. sp. k. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w czf.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a czf.pl sp. z o.o. sp.k, której przedmiotem są usługi świadczone przez czf.pl sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w czf.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z czf.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w czf.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych czf.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych czf.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w czf.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a czf.pl sp. z o.o. sp. k. dotycząca zakupu danego produktu w czf.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w czf.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach czf.pl sp. z o.o. sp.k. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w czf.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach czf.pl sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym czf.pl sp. z o.o. sp.k., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
11. Czas realizacji zamówienia 1 dzień roboczy w przypadku adresów firmowych lub 1-3 dni robocze w przypadku adresów prywatnych (zazwyczaj 1 dzień) liczone od dnia nadania. Dni robocze: od poniedziałku do piątku dla produktów dostępnych na magazynie, dla pozostałych produktów czas realizacji podany jest na stronie produktu. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka.
12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach czf.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt czf sp. z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
13. czf sp. z o.o. sp.k. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej w formie pisemnej na adres czf.pl sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt czf sp. z o.o.p.k., po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru.
14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że czf sp. z o.o.sp.k. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez czf sp. z o.o.sp.k. albo czf.pl  sp. z o.o.k. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
15. czf.pl sp.z o.o.sp.k. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni czf.pl sp. z o.o.sp.k. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi czf.pl sp. z o.o.sp.k. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 
17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu czf.pl.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu czf.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
18. czf.pl. z o.o.sp.k. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach czf.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez czf.pl sp. z o.o. sp.k., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w czf.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
19. Klient przy pierwszym logowaniu w czf.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z czf.pl sp. z o.o sp.k..
20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez czf.pl sp. z o.o. sp.k. w ramach czf.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. czf.pl sp. z o.o. sp.k. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. czf.pl sp. z o.o.sp.k. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności czf.pl sp. z o.o.sp.k. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. czf.pl sp. z o.o. sp.k. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem czf.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w czf.pl jest: Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów sp. z o.o. sp.k.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością czf.pl sp. z o.o. sp.k. oraz Sklepu w zakresie czf.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach czf.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
5. Klienci mogą przeglądać czf.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w czf.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez czf.pl sp. z o.o. sp.k. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być
przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez czf.pl sp. z o.o. sp.k. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez czf sp. z o.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z czf.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, czf.pl sp. z o.o. sp.k. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. czf.pl sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy czf.pl sp. z o.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez czf.pl sp. z o.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż czf.pl sp. z o.o. lub Sklep administratorowi danych.
10. czf.pl sp. z o.o. sp.k. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Czf.pl sp. z o.o. sp.k. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulamine, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Czf.pl sp. z o.o. sp.k. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec czf.pl sp. z o.o. sp.k. lub Sklepu. lub też gdy czf.pl sp. z o.o. sp.k. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w czf.pl.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dodatkowo, okazjonalnie, czf.pl sp. z o.o. sp.k. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty czf.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
12. czf.pl sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
13. czf.pl sp. z o.o.  sp.k. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z czf.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z czf.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Podchorążych 26
00-724 Warszawa

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Podchorążych 26
00-724 Warszawa


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
      
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®